Recherche avancée

Economie

Titre: Vers une maîtrise malgache des défis de la modernité
Auteur: URFER Sylvain
Description: Les perspectives ouvertes par la modernité concernent à la fois le politique (l’exercice du pouvoir et le rôle de l’État), le social (le mode de vie, les mœurs, les arts, le système des valeurs) et l’économie (le mode de production, les techniques, la consommation et les échanges). Nous limiterons nos investigations à la dimension économique de la modernité, qui se conjugue avec l’intarissable question du développement. Et nous tenterons d’évaluer l’impact présent et futur du christianisme dans cette évolution, car il est l’un des vecteurs majeurs de la modernité, notamment pour le respect des droits de l’homme.
* Vous n'êtes pas autorisé ouvrir ce document
Titre: Fivoaran-karena tamin'ny andron'Andrianampoinimerina (1)
Auteur: RAZAFINDRABE Corneille
Description: [Tahiry sy Remby 26 (telovolana 3/1969), 167-176] Tany, dina, angady, ireo no toko telo nentin’Andrianamponimerina nampiroborobo ny fireneny teo amin'ny lafin'ny fambolena. Nahavita be izy satria tafavoakany tamin'ny mosary ireo nofeheziny. Dingana lehibe no vitany: ny mahagaga dia ny tsy fahitana fiovana firy intsony tato aoriana, nefa efa roanjato taona izao no nisehoan'ny fivoarana nentiny.
* Vous n'êtes pas autorisé ouvrir ce document
Titre: Fivoaran-karena tamin'ny andron'Andrianampoinimerina (2)
Auteur: RAZAFINDRABE Corneille
Description: [Tahiry sy Remby 27 (telovolana 4/1969), 259-267] rehefa avy niresaka mikasika ny fambolena ny mpanoratra tao amin’ny fizaràna voalohany dia mamelabelatra mikasika ny fiompiana, ny taozavatra sy ny varotra ary ny fitantanambola indray izy ato amin’ny fizaràna faharoa. Varotra: fandaminana, ny famarana sy refy, ny vola sy lanja. Fitantanambola: vola ho an’ny mpanjaka sy ny fiainam-panjakàna, vola ho an’ny ray aman-dreny sy ny fiainam-pokonolona, vola ho an’ny mpianakavy sy enti-mampitombo ny harena.
* Vous n'êtes pas autorisé ouvrir ce document
Titre: Fivoaran-karena tamin'ny andron'Andrianampoinimerina (3)
Auteur: RAZAFINDRABE Corneille
Description: [Tahiry sy Remby 28 (telovolana 1/1970), 36-42] Betsaka ireo mpanoratra namelabelatra ny momba ny toetsaina malagasy ary namakafaka ny momba izany. Zavatra efatra indrindra no ho marihina, dia ny fihavanana, ny tsiny sy ny tody, ary ny lahatra. Be no efa nandalina ny momba ireo, arv boky maro no vitany. Tsy hamakafaka izany isika eto, fa ho faramparanana fotsiny ny ambangovangony, dia ho jerena ny fihatran’izany teo amin’ny fivoaran-karena.
* Vous n'êtes pas autorisé ouvrir ce document
Titre: Ny hetra
Auteur: RASOLO Louis
Description: [Tahiry sy Remby 12 (telovolana 1/1966), 51-60] Mety mazava ny paika samihafa hampidirana ny hetra be sady haingana. Fa ny fomba hitsimbinana ny olona kosa mety tsy mazava tahaka izany. Tsy mazava satria tsy mba voadinidinika akaiky, ary tsy nanaovana ny fepetra ilaina. Ka moa ve tsy mba tokony hodinidinihina sv hanaovana fepetra mazava ity Fitsimbinana ny vahoaka ity?
* Ce document protégé par droit d'auteur
Titre: Fandraisan'ny besinimaro anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena
Auteur: RAFENOARISOA Odon
Description: [Tahiry sy Remby 32 (telovolana 1/1971), 34-53] Ity lahatsoratra ity dia valandresaka nataon’Andriamatoa Odon Rafenoarisoa teny Ankorondrano ny alakamisy 22 avrily 1971, teo anatrehan’Andriamatoa isany Filoha -Lefitra tao amin’ny Governemanta, Filohan’ny Antenimieram-pirenena, Ministra sy Solombavambahoaka tamin’izany fotoana izany.
* Ce document protégé par droit d'auteur
Titre: L'éthique D'entreprise
Auteur: MAGNIN Thierry
Description: De court passage à l’UCM, le Père Thierry Magnin, Docteur en Physique et en Théologie, Recteur de l’Université Catholique de Lyon (UCLy) depuis le 1er Septembre 2011, a donné une conférence sur « L’Ethique en entreprise » le jeudi 21 juin 2018 à 9h. Le présent document est le "slide" de sa présentation converti en pdf.
lire