Recherche avancée

Droit

Titre: Ny Nosy indray mijery
Auteur: RAJAOBELINA Job
Description: [Tahiry sy Remby 1 (1963), 70-77] Lafiny maro no azo andraisana ny tantaran’i Madagasikara sy itahirizana azy. Anankiray amin’ireo lafiny ireo no horaisintsika eto, dia ireo Didy na Lalàna na Hitsivolana sy Fepetra sasany niseho hatramin’ ny nahazoantsika ny Fahaleovantena, samy ialohavan’ny datin’andro nisehoany avy.
* Ce document protégé par droit d'auteur
Titre: Ny fokonolona
Auteur: RAJAOBELINA Job
Description: [TR 40 (telovolana 1/1973), 306-312] Efa hatramin'ny ela no nisian'ny teny hoe "fokonolona" teto Madagasikara. Tsiahivin'ny mpanoratra ato amin'ity lahatsoratra ity ireo dingana maro samihafa mikasika ny fahefàna teo am-pelatànan'ny fokonolona. Araka ny nirosoana teo amin'ny tantara no namoahana lalàna mamaritra ny fahefàna sy ny adidin'io fokonolona io.
* Vous n'êtes pas autorisé ouvrir ce document